Kratmosens Angel

V: Willy vom Kuckucksland

Kratmosens Arnold

V: Willy vom Kuckucksland

Kratmosens Amal

V: Willy vom Kuckucksland

Kratmosens Athena

V: Willy vom Kuckucksland